Hvad kan du bruge spirituel coaching til og hvordan foregår det?

SPIRITUEL COACHING

Spirituel-Coaching_AboutMagic

Hvad kan du bruge spirituel coaching til?

Spirituel coaching er godt til at sætte fokus på dine ressourcer og styrker, så du når dine mål i livet. Med en coachingsession kommer du væk fra hverdagens forpligtelser og forstyrrelser og du giver dig selv et mentalt og fysisk frirum til at reflektere over dit liv privat og professionelt. Jeg tilbyder både spirituel erhvervscoaching og personlig coaching.

Erhvervscoaching

Som erhvervscoach støtter jeg ledere, virksomhedsejere og personalegrupper i at finde løsninger på de udfordringer og problemstillinger, du som erhvervsdrivende støder på i din hverdag. Erhvervscoaching er derfor for dig, der som leder eller virksomhedsejer ønsker:

 • Indsigt i dine succeser, som kan hjælpe dig og din virksomhed videre.

 • Sparring til, hvordan du får din virksomhed derhen, hvor du ønsker.

 • Hjælp til at styrke samarbejdet i personalegruppen og skabe bedre medarbejdertrivsel, f.eks. gennem teamcoaching.

 • At forfine din ledelsesstil overfor dine medarbejdere og ansatte, f.eks. ved at blive mere idérig og handlekraftig eller bedre til at sælge dine budskaber.

 • Hjælp til bedre opgaveprioritering og arbejdseffektivitet.

 • Indsigt i egne ressourcer og hvordan du bruger dem bedst.

 • Hjælp til egenmotivation.

 • Hjælp til at få balance i dit arbejds- og privatliv.

Spirituel coaching er også effektivt som mentorordning for virksomhedens medarbejdere, når det indgår som en del af den interne personaleudvikling og -pleje. Du nedbringer stress og skaber større medarbejdertrivsel, når dine medarbejdere har en at spare med om værdier, mål, processer og beslutninger på arbejdspladsen. Trygge og motiverede medarbejdere betaler sig på bundlinjen.

Personlig coaching

Som personlige coach vejleder og støtter jeg dig i at udnytte dine ressourcer og evner bedst muligt, så du udvikler dig og opnår det i livet, du gere vil. Personlig coaching er derfor for dig, der ønsker:

 • Sparring på, hvordan du realiserer dine ønsker for fremtiden.

 • Hjælp til til at identificere og konkretisere egne mål og værdier.

 • At finde ro til at træffe beslutninger.

 • Et liv uden stress.

 • Hjælp i konkrete situationer, f.eks. til at gå til jobsamtale eller finde et job.

 • Hjælp til egenmotivation.

 • Hjælp til at få balance i dit arbejds- og privatliv.

“Få hjælp til at realisere dine visioner og ønsker for fremtiden.”

1 samtale 650 kr.

5 samtaler 2800 kr.

 

Ved virksomhedsforløb
ring da for tilbud

Hvordan foregår en spirituel coachingsession?

Spirituel coaching er et fremadrettet og handlingsorienteret værktøj, der har fokus på, hvad du kan gøre nu og her for at forbedre din situation nu og i fremtiden. Derfor er spirituel coaching effektivt til at opnå dine ønsker, mål og drømme.

Som din coach stiller jeg dig spørgsmål, der har til formål at gøre dig bevidst om dine visioner, værdier, ressourcer og dit handlingspotentiale. Sammen kortlægger vi, hvor du er nu og hvordan, du kommer derhen, hvor du gerne vil. Med udgangspunkt i dine muligheder og ressourcer, dine ønsker og behov arbejder vi således hen imod det, du gerne vil med dit liv privat eller professionelt. Hver gang omsætter vi dine tanker til handling.

En samtale varer 60 minutter. Samtalerne kan foregå online eller hos dig.

Er du klar til at slippe magien løs?

Eng: This website doesn\'t uses cookies. Dan: Denne hjemmeside anvender ikke cookies.