Hvad kan du bruge clairvoyance til og hvordan foregår det?

CLAIRVOYANCE

Clairvoyance_AboutMagic_Genfind-magien-i-din-hverdag

Hvad kan du bruge clairvoyance til?

Clairvoyance er godt til at få løst nogle af de problemer, som du selv kan have svært ved at gennemskue og kan hjælpe dig igennem større livskriser, men også med at få løst helt almindelige hverdagsproblemer. Eller du kan komme i kontakt med dine afdøde. Under en clairvoyance kan du få svar på:

  • Spørgsmål omkring kærlighed, parforhold og familierelationer, job og uddannelse, bolig og økonomi.

  • Hvad der vil gavne dig at gøre og hvad der skal til for at nå dine mål og skabe det liv, du drømmer om.

  • Hvad der er årsag til dine problemer. Det kan være ting, du selv kan gøre anderledes eller noget, der har påvirket dig gennem livet, som gør, at du har en bestemt måde at opleve verden på, som måske spænder ben for din udvikling og lykke.

  • Hvordan du skal gribe konkrete situationer an.

  • Hvad der er dine personlige styrketræk og udfordringer, som du skal arbejde med i din personlige udvikling.

  • Hvordan din umiddelbare fremtid ser ud.

 


“Få opfyldt dine
mål og drømme .”

60 min. clairvoyance 750 kr.

 

30 min. clairvoyance 375 kr.

 

60 min. clairvoyance
og healing 625 kr.

Hvordan foregår en clairvoyance?​

En clairvoyance hos mig foregår i tæt samarbejde med den åndelige verden og altid etisk og kærligt. Du bliver opløftet, får set muligheder og mulige løsninger på eventuelle problematikker. Det er en session, hvor du er i centrum og dine åndelige vejledere hjælper dig med alt, hvad du end har brug for at få råd omkring i livet. Derfor skal du ikke fortælle mig om dig selv, før du kommer. Jo mindre jeg på forhånd ved om dig og dine problemstillinger, jo bedre er det.

En session starter med, at jeg stiller ind på dig og fortæller dig om dit liv som det er nu og her. Hvis det er relevant for din her og nu situation, kommer jeg også ind på din fortid og din fremtid. Fortiden kan nemlig ofte vise, hvordan uhensigtsmæssige adfærdsmønstre er opstået og jeg hjælper dig til at forstå, hvordan du kan ændre dem. Med andre ord danner vi os et clairvoyant overblik over forskellige områder i dit liv og ser også på de muligheder, du har fremme i tiden.

Du kan kun stille spørgsmål, som vedrører dig selv. Af moralske og etiske grunde stiller jeg ikke ind på 3. person og heller ikke på alvorlig sygdom, ulykke og død.

Har du mange udfordringer i dit liv, anbefaler jeg, at du bestiller tid til en session på 60 minutter. Har du et enkelt, afgrænset emne eller to, som fylder, vil en session på 30 minutter være nok.

Er du klar til at slippe magien løs?

Eng: This website doesn\'t uses cookies. Dan: Denne hjemmeside anvender ikke cookies.